Buona Pasqua (Χριστὸς ἀνέστη)!

Nella festività della S. Pasqua colgo l’occasione per gli auguri più sentiti a tutti gli amanti del mondo greco antico.

Mi sembra interessante proporre il passo della lettura del Vangelo di oggi, dell’evangelista Giovanni (Gv. 20,1-9), a confronto con uno degli ultimi testi della poesia epica del mondo greco antico. Ecco il testo evangelico in italiano:

Piero della Francesca, Resurrezione (Museo di Sansepolcro)

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Ed ecco come viene interpretata la scena della scoperta del sepolcro vuoto (dove accorrono Maria di Magdala e i discepoli), da un poeta epico tardo Nonno di Panopoli (IV secolo d.C.), noto soprattutto per il monumentale poema su Dioniso (Διονισιακά, in ben 48 libri!!!), ma a cui è attribuita anche una Μεταβολή τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου, ovvero una Parafrasi del S. Vangelo secondo Giovanni, un poema in esametri nel quale Nonno ha voluto “trasferire” in espressione epica, nello stile ridondante ma suggestivo che lo caratterizza, il quarto vangelo.

Ecco, in greco, l’episodio come viene reso dal poeta tardo ellenistico (canto XX 1-19):

Τῇ δὲ μιῇ φθαμένῃ μετὰ σάββατον ἠριγενείῃ
Μαγδαλινὴ Μαρίη φιλοδάκρυος ἐγγύθι τύμβου
πρώιον ἴχνος ἔκαμπτεν, ὅτε σκιοειδέι γαίῃ
νυκτιφανὴς ἀχάρακτος ἑώιος ἤιεν ἀστήρ.
καὶ λίθον οὐδαίοιο μετοχλισθέντα θυρέτρου
ἄπλετον ἐν δαπέδῳ κεκυλισμένον, ἄχθος ἀρούρης,
καὶ τάφον ἔδρακε γυμνόν, ὅπῃ βαρύφορτος Ἰωσὴφ
Ἰησοῦν ὀλίγῃ ψαμαθώδεϊ θῆκε χαμεύνῃ.
κεῖθι γυνὴ νυχίη πόδας εὔνασεν· ἀμφὶ δὲ κόλπῳ
πενθαλέον μύρον εἶχεν· ἐρημαίης δὲ χαμεύνης
ἥψατο μαστεύουσα νέκυν φύξηλιν ἀλεῖψαι.
ἀλλά μιν οὐκ ἐκίχησεν· ἐπειγομένῳ δὲ πεδίλῳ
νόστιμος εἰς δόμον ἦλθε· κατωπιόωντι δὲ Πέτρῳ
ἀγγελίην ἑτέρῳ τε συνενδιάοντι μαθητῇ,
κοίρανος ὃν φιλέεσκε, μιῇ ξυνώσατο φωνῇ
ἀμφὶ τάφου κενεοῖο. καὶ ὡς ἔχε Πέτρος ἀκούσας,
ἔμπνοος οἰστρηθέντι ποδῶν διφήτορι ταρσῷ
ἄνθορεν ἐκ μεγάροιο· καὶ ὡμάρτησε μαθητὴς
ἄλλος ὁμῶς ἐπὶ σῆμα, καὶ εἰς δρόμον ἔτρεχον ἄμφω.
Qui di seguito propongo la traduzione italiana di Domenico Accorinti (Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni, Introduzione, testo critico e commento a cura di D. A., Pisa 1996):
Al risveglio della prima aurora dopo il sabato,
di buon’ora Maria di Magdala, amica delle lacrime,
muoveva i suoi passi verso il sepolcro, quando sulla terra ombrata
l’astro nottisorgente del mattino inoffuscato vagava.
E la pietra vide scalzata dalla porta terrestre,
enorme, rotolata a terra, fardello del suolo,
e nudo il sepolcro dove Giuseppe, col suo gravoso carico,
Gesù aveva deposto sull’umile giaciglio di sabbia.
Vi si fermò la notturna viatrice (al grembo
stringeva gli aromi per il morto) e accarezzò quel giaciglio deserto,
bramosa di ungere il defunto che aveva lasciato.
Non lo trovò. Con passo sollecito
ritornò verso casa e a Pietro che guardava in terra
e all’altro con lui, il discepolo che il Signore amava,
d’una sola voce rivelò la notizia del sepolcro vuoto.
Buona Pasqua, e un augurio di pace e serenità a tutti!

Un commento su “Buona Pasqua (Χριστὸς ἀνέστη)!”

Lascia un commento

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

EnglishItaly